Wie zijn wij?

Waar vind je ons?

Naamgeving parochie

Activiteitenagenda

Parochiestructuur

Geschiedenis

Pastoor, Pastoraal werker,Pastorale Raad

    Pastoor

Pastoraal werker

    Pastorale Raad

Catechese

    Doopsel

    1ste Communie

    Vormsel

    Huwelijk

    Volwassencatechese

Gespreksgroep voor Ouderen

Liturgie

Sacrament v.d.zieken; z.zalving  

    Ziekenzegen   

   Avondwake en Uitvaart    

Schriftuitleggers

    Koren

    Vivogroep

Kerstv. Peuters en Kleuters

   Lectoren/Kosters/Bloemen

Diaconie

        Kerst-ingroep

        Werkgroep Vastenaktie

Projectgr.Soc.Voorzieningen

Zieken-en ouderenbezoekgr.

Gemeenschapsopbouw

Red.& Bezorgd. M. Onderweg   

      Website

Infoboekje en adressengids

        Parochiesecretariaat

    Fietstochtgroep

Parochiebestuur

        Administratiegroep

        Cateringgroep

        Interne Postdienst

        Onderhoudsgroep

        Kerkverzorging

    Verjaardagsactiegroep

    Vrijwilligers  

Parochievergadering

Kerkgebouw

Kunst in de Montfortkerk

        Beeld van Montfort

   Batikkunst

        Gebrandschilderde ramen

   Mariakapel

        Orgel en piano

    Tegelrelief

        Overige kunst

   Buiten de kerk

Financien en Formulieren

Montfort Onderweg

Gastvrij

Links