Wie zijn wij?

Waar vind je ons?

Naamgeving parochie

Activiteitenagenda

Parochiestructuur

Geschiedenis

Pastoor, Pastoraal werker,Pastorale Raad

      Pastoor

Pastoraal werker

      Pastorale Raad

Catechese   

      Doopsel

      1ste Communie

      Vormsel

      Huwelijk

      Volwassencatechese

Gespreksgroep voor Ouderen

Liturgie

Sacrament v.d.zieken; z.zalving  

      Ziekenzegen    

      Avondwake en Uitvaart      

Schriftuitleggers

      Koren

      Vivogroep

Kerstv. Peuters en Kleuters

      Lectoren/Kosters/Bloemen

Diaconie

      Kerst-ingroep

      Werkgroep Vastenaktie

Projectgr.Soc.Voorzieningen

Zieken-en ouderenbezoekgr.

Gemeenschapsopbouw

Red.& Bezorgd. M. Onderweg   

      Website

Infoboekje en adressengids

      Parochiesecretariaat

      Fietstochtgroep

Parochiebestuur

      Administratiegroep

      Cateringgroep

      Interne Postdienst

      Onderhoudsgroep

      Kerkverzorging

      Verjaardagsactiegroep

      Vrijwilligers    

Parochievergadering

Kerkgebouw

Kunst in de Montfortkerk

      Beeld van Montfort

      Batikkunst

      Gebrandschilderde ramen

      Mariakapel

      Orgel en piano

      Tegelrelief

      Overige kunst

      Buiten de kerk

Financien en Formulieren

Montfort Onderweg

Gastvrij

Links