terug

 

Gemeenschappelijke Ziekenzegening

Ouderen en zieken kunnen ook deel nemen aan de gemeenschappelijke ziekenzegening, die in 2008 voor het eerst in de parochie heeft plaatsgevonden.

 

Reactie van Miep Baarslag over de Gemeenschappelijke Ziekenzegening op 4 oktober 2008.    

Vanuit mijn vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem in de wijk 'Stokhasselt' kom ik heel vaak in contact met de Montfortkerk; al ben ik zelf belijdend lid van de Gereformeerde kerk, toch voel ik mij heel nauw betrokken bij deze kerk.

Zo heb ik de Gemeenschappelijke Ziekenzegening die voor het eerst in de Montfortkerk gehouden werd op zaterdag 4 oktober 2008 meegemaakt. Ik heb gezien dat Ras, Thea, Cis, An, Elly, Lies, Meta, Clara, Jenny, Nel, en Jeanne door handoplegging van Zuster Catharine (pastor) de ziekenzegening ontvingen. Ik heb gezien dat er respect was voor elkaar, voor het gelovig zijn. Het kwam in dit samenzijn erg sterk naar voren om kracht en sterkte te vragen als het in het leven voor een ieder van ons wel eens moeilijk kan zijn. Iedereen kreeg een kaarsje, wat persoonlijk werd aangestoken aan de Paaskaars, dit bracht ook licht in een duistere periode zowel binnen als buiten. Met het doopwater waarmee gedoopt werd, kon een ieder het kruisteken maken.

Wij luisterden naar muziek, zodat wij stil konden nadenken en de beslommeringen die ons in dit leven bezighouden even los laten. Wij vierden met elkaar de communie. Het was een fijne viering van steun en kracht en bemoediging, waarmee wij weer

verder kunnen, maar wel met elkaar en voor elkaar.

Na deze viering dronken wij samen nog een kopje koffie of thee, met iets lekkers.

Wij hopen dat dit een vervolg mag krijgen.