Frater_Andreas_parochie

Parochie De Vlaspit Parochie Frater Andreas

www.parochiedevlaspit.nl www.kerkwest.nl

 

Montfortparochie

 

Sinds 1 januari 2015 zijn vier parochies gefuseerd.

De nieuwe naam is:

 

 

Er is een nieuwe website: www.parochiepeerkedonders.nl

 

Voor bijzonderheden i.v.m. de Montfortkerk: zie Activiteitenagenda.

 

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een groep mensen, die samen op weg zijn,

om onszelf te ontdekken

om daardoor

open te kunnen staan voor anderen,

voortdurend levend

in die spanning tussen ideaal en werkelijkheid.

Dat is een tocht die om een bepaalde houding vraagt:

kunnen luisteren, kunnen kijken,

hartelijk - open ontvankelijk -

mededeelzaam - behulpzaam,

kortom:

tochtgenoot willen zijn

van ieder om ons heen.

met respect voor die ander zoals die is,

niet om wat die heeft of doet.

In de kerk zoeken wij ook samen met die ander naar God,

samen in die ander naar God.

Daarom ook vieren wij liturgie

om de weg open te maken,

open te houden voor die ontdekking.

Maar dat vieren van de liturgie

mag niet vrijblijvend zijn.

Wij zijn hier om elkaar

te bemoedigen in lief en leed,

elkaar ruimte gevend.

Wat hier gebeurt, gaat ons allen aan.

Daarom ook onze dagelijkse zorg voor elkaar

die wij handen en voeten geven

in ons werk voor en met jongeren,

voor en met wijkgenoten,

in onze zorg voor de zieke en oude mensen,

in de zorg voor ons kerkgebouw...

KORTOM:

Wij zijn een parochiegemeenschap.

Waarin iedereen een persoonlijke rol vervult.

We zijn allen gelovigen.

Samen met het pastoraal team en de schriftuitleggers,

de parochievergadering en het parochiebestuur

dragen veel andere vrijwilligers

hun steentje bij,

om van onze parochie een hechte, goede gemeenschap te maken.

Een gemeenschap

waarin het geloof gevierd wordt in de liturgie,

waarin we proberen het geloof door te geven voor elke levenssituatie in de catechese,

waarin we, vanuit ons geloof, praktisch voor elkaar klaar staan in de diaconie,

waarin het geloof de mensen vormt tot een gemeenschap, waar plaats is voor iedereen.

 

De gemeenschap is in de loop der jaren kleiner geworden en vergrijst sterk.

Daarom zullen we in de komende tijd keuzes moeten maken;

na moeten denken over de vraag waar onze prioriteiten liggen

en wat we samen met anderen willen doen.