terug

 

 

Voorbereidingsgroep Vormsel.

Contactpersoon: Joke Roovers. ( tel. 013.4555075)

 

Als voorbereiding op het Vormsel worden er bijeenkomsten gehouden voor vormelingen en ouders.

Ook stelt men de vormselviering samen.

De kinderen die in aanmerking komen worden via een brief uitgenodigd.

Ouders kunnen hun kind ook aanmelden via het parochiesecretariaat. (013 4550510)

 

Uit het parochieblad van de Parochie Peerke Donders; december 2015:

Het vormsel wordt in onze parochie in november toegediend. Er gaat een heel traject aan vooraf om de kinderen die gevormd willen worden voor te bereiden op hun vormsel.

ln maart houden we een informatiebijeenkomst, waarin we uitleggen waar het traject uit bestaat. Op dat moment melden zich ook nieuwe leden voor de werkgroep aan: ouders van kinderen die dat jaar hun vormsel willen doen.

 

We houden zes bijeenkomsten om de kinderen voor te bereiden: drie vr de zomervakantie en drie er na. Voor elke bijeenkomst vergadert de werkgroep op wisselende dagen om het programma vast te stellen en de taken te verdelen.

Het leuke is, dat de grote lijnen van het programma vaststaan, maar dat er steeds nieuwe ideen bedacht en ook uitgevoerd worden. We proberen de kinderen een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden, waarin ze kennis kunnen maken met de Heilige Geest in veel facetten. ln april en mei zijn er twee avondbijeenkomsten van twee uur. De laatste bijeenkomst voor de zomer is altijd een extra lange bijeenkomst; dit jaar hebben we de hele dag in het bos doorgebracht.

Na de zomer hebben we twee avondbijeenkomsten vatwee uur en de laatste bijeenkomst voor het vormsel gaan we op pad om de Heilige Geest uit te dragen. Dit jaar hebben we spelletjes gedaan met de ouderen in Huize Padua en de kinderen hebben zelf een 'high tea' voorbereid met de ouderen. We hebben het samen met de ouderen opgegeten. Het was een bijzondere ervaring

Aansluitend zijn we naar de Petrus Donderskerk gegaan om een sfeervolle viering van het koor Switch bij te wonen, waarin de kinderen aangegeven hebben dat ze gevormd willen worden.

 

Het hoogtepunt is natuurlijk de vormselviering in november. De leden van de werkgroep die een kind hebben dat het vormsel doet, hoeven alleen maar 'ouder' te zijn tijdens de viering.

Omdat we een grote werkgroep hebben, zorgt de rest dat de viering soepel verloopt. De grootte van de werkgroep heeft als voordelen, dat het geen probleem is als iemand een keer afwezig is en dat de 'werkdruk' niet zo groot is. Iedereen binnen de werkgroep mag doen waar hij/zij goed in is. Dat kan zijn iets lezen, een inhoudelijk item voorbereiden, maar ook iets koken, spellen begeleiden of boodschappen doen. Het is ieder jaar weer bijzonder om te zien hoe kinderen de overstap maken van het basisonderwijs naar de middelbare school, om te zien hoe kinderen die elkaar eerst niet kennen echt een groep worden, om te zien wat een prachtige waardevolle dingen kinderen te zeggen hebben over het geloof en de Heilige Geest!

 

Het traject eindigt met een evaluatie, allereerst n met de vormelingen en hun ouders, maar vervolgens ook n met de werkgroep, Dan bespreken we wat er goed ging en beter moet, maar ook wie er in de werkgroep wil blijven of gaat stoppen. Er zijn in de praktijk maar weinig leden, die maar n jaar blijven. Gewoon, omdat het zo leuk is om te doen.

Namens de Vormselwerkgroep, Evelien Zweekhorst,

 

 

2012 Met Deken Miltenburg

 

 

Met bisschop Hurkmans in 2008 Met deken Brouwers in 2007