terug

ViVogroep = Vieringen Voorbereidengroep

Contactpersoon Dimph Santegoets. ( tel. 013 4550510 )

Men stelt vieringen samen voor speciale gelegenheden, waarbij andere groepen niet betrokken zijn.