terug

 

Sacrament van de zieken; ziekenzalving.

Wanneer zieken de ziekenzalving of de het sacrament van de zieken wensen te ontvangen kunnen zij contact opnemen met tel. 06 4860 3602.

Voor de begeleiding van de stervende kan men in voorkomende gevallen contact opnemen met het parochiesecretariaat. ( 013 4550510).