terug

 

Projectgroep Sociale Voorzieningen.

Contact via Parochiesecretariaat tel. 013 455 0510; e-mail: montfortparochie@12move.nl

 

De groep gaat vanuit onze parochie op weg met mensen die mogelijk recht hebben op:

- sociale voorzieningen,

- bijzondere bijstand,

- kwijtschelding gemeentelijke heffingen,

- subjectsubsidie.

 

Samen bekijken we

- waar u recht op hebt,

- welk formulier u daarvoor moet invullen,

- hoe dat ingevuld moet worden,

- met welke instantie u contact moet leggen.

Als u denkt dat wij u kunnen helpen, of als u mensen kent die hiervoor in aanmerking komen en zelf de weg niet weten, neem dan contact met ons op. Dat kan iedere middag via het parochie­secretariaat.

Het spreekt vanzelf dat bij alle aanvragen de privacy voorop staat. In de hal van de kerk vindt u ons aanbod op een gele folder waarin u alle informatie vindt. U vindt ze ook in de IJpelaer, bibliotheek en bij de huisartsen. Neem er een mee voor uzelf of voor iemand die u kent.