terug

 

Pastorale Raad

Contactpersoon: Joke Roovers. ( tel. 013.4555075)

 

Deze groep, bestaande uit zeven personen o. l. v. de pastor, bespreekt de hoofdlijnen van het beleid aangaande

Catechese,

Liturgie,

Diaconie en zaken die betrekking hebben op de Gemeenschapsvorming.

 

Zij vergaderen een keer in de zes weken. ( zie actualiteitenagenda.)

Ze leveren ook kopie voor Montfort Onderweg, Wijkkrant Noord en zorgen dat het informatieboekje wordt samengesteld.

 

Leden Pastorale Raad.

               

                                                                              

Joke Roovers  voorzitter     Marianne Geurts              Anneke Langeler       

 

                 Denise Zeedijk                                      

 Annelies Reesink          Dimph Santegeoets       Liesbeth Eijsbroek         Francien Wouters : notulant