terug

 

Pastoor Lemmens Frank Lemmens

 

Pastoor

Onlangs heeft deken J. Miltenburg bekend gemaakt, dat per 1 januari 2012 een pastoor benoemd is voor de parochies de Bron, de Vlaspit en ook de Montfortparochie.

Pastoor Frank Lemmens, 43 jaar oud was pastoor van de pastorale eenheid Hapert-Hoogeloon en Casteren.

 

In de viering van 25 maart heeft Pastoor Lemmens zich aan de parochie voorgesteld.

Op maandag 26 maart was er een kennismakingsbijeenkomst met Parochiebestuur, Parochievergadering, Pastorale Raad en de werkgroepen.

Op 2 september 2012 is hij geïnstalleerd in de Montfortparochie.

In principe zal hij een maal per maand voorgaan in een viering. Daarnaast gaan we verder met onze bekende voorgangers.

De benoeming ligt in de lijn van het beleid van het bisdom om grotere pastorale eenheden te vormen.

De bisdomstaf heeft besloten om in Tilburg te streven naar één parochie "beneden het spoor"en één parochie "boven het spoor".

Voorlopig is pastoor Lemmens pastoor van drie parochies, heeft de opdracht te streven naar één parochie Tilburg Noord.

We zullen zien wat dat voor onze parochie gaat beteken.

 

Mocht u contact willen met de pastoor, zijn adres is:
pastorie ’t Goirke,  Goirkestraat 70, 5046 GL Tilburg
Hij is bereikbaar per e.mail:
pastoor.lemmens@12move.nl.
En per telefoon : 06-85312781

 

INHULDIGING PASTOOR FRANK LEMMENS op 2 september 2012.

Bij de belangrijke gebeurtenissen moeten natuurlijk de paparazzi met hun neus vooraan staan om verslag uit te brengen. Dat lukt helaas niet altijd, maar bij de installatie van Pastoor Lemmens waren twee van de drie redactieleden van de partij. De loting wees mij aan om het stukje te schrijven, maar er zitten ook aantekeningen in verwerkt van Marie-José.
Hoewel er aan onze kleine gemeenschap van katholieken hier in de Stokhasselt niet gevraagd is wie we als Pastoor wilden (dat is ook niet echt gebruikelijk), hebben wij toch wel het gevoel dat het zal klikken. De uitlating dat er uit het Evangelie een boodschap voor vandaag gehaald moet (kunnen) worden doet vermoeden dat vernieuwing niet compleet naar de achtergrond geschoven wordt en dat doet ons deugd, al zegt het op zich niet zo heel veel.
De nieuwe Pastoor staat duidelijkheid over zijn en onze koers voor ogen, waarbij hij meer herder wil zijn dan puur manager; hij is er onder anderen om de vele vrijwilligers van de parochie de helpende hand te reiken.
Om dit alles van uiterlijke tekenen vergezeld te doen gaan, zodat we iets konden zien gebeuren dat de geestelijke kant van de zaak benadrukte, nam Pastoor Lemmens de Sleutels van het gebouw in ontvangst, het Evangelieboek, de Kelk en de Pateen en een brandende Kaars, symbool van het vuur dat in ons brandt.
De lezingen waren uit de brief van Jacobus, hfdst. 1, 17-18+21b-22 en Ev van Marcus, hfdst. 7, 1-8+14-15+21-23. Ze waren misschien bedoeld voor mensen die denken dat het bij het bisdom alleen om regeltjes gaat die slechts door mensen bedacht zijn; maar er zijn ook wetten die recht van God komen. Aan ons gewone lieden om het onderscheid te maken, samen, maar ook ieder voor zich. Al met al een goede viering en om het niet te lang te maken laat ik het hierbij.

Joep Rietveld (in Montfort Onderweg)