terug   

 

PASTOOR, PASTORAAL WERKER EN PASTORALE RAAD

 

Pastoor

Pastoor Lemmens

Frank Lemmens

Is per 1 januari 2012 als pastoor benoemd voor de parochies de Bron, de Vlaspit en ook de Montfortparochie.

Pastoor Frank Lemmens, 43 jaar oud was pastoor van de pastorale eenheid Hapert - Hoogeloon en Casteren.

De benoeming ligt in de lijn van het beleid van het bisdom om grotere pastorale eenheden te vormen.

Voorlopig is pastoor Lemmens pastoor van drie parochies, heeft de opdracht te streven naar één parochie Tilburg Noord.

De bisdomstaf heeft besloten om in Tilburg te streven naar één parochie "beneden het spoor"en één parochie "boven het spoor".

In de viering van 25 maart heeft Pastoor Lemmens zich aan de parochie voorgesteld.

Op maandag 26 maart was er een kennismakingsbijeenkomst met Parochiebestuur, Parochievergadering, Pastorale Raad en de werkgroepen.

Op 2 september 2012 is hij geïnstalleerd in de Montfortparochie.

In principe zal hij een maal per maand voorgaan in een viering. ( Zie Roosters )

 

Pastoraal werker

http://www.parochiedebrontilburg.nl/SjackWillemen.jpg  Sjack Willemen.

Pastoraal werker Sjack Willemen is geboren in Tilburg 10 december 1954. Als pastoraal werker maakt hij deel uit van het pastorale team. Zo nu en dan zullen de parochianen van De Montfortparochie hem ook tegenkomen in de kerk als voorganger bij een woord- en communieviering of een uitvaart. En veel vaker omdat er over allerlei zaken in een parochie, al samenwerkend met andere parochies ook vergaderd moet worden.
Als rode draad in zijn pastorale werk ziet hij de ontmoeting. Een parochie is een gemeenschap waar mensen elkaar en God kunnen ontmoeten. En als pastor ziet hij het dan ook als zijn taak om, samen met anderen, dergelijke ontmoetingen te stimuleren en te organiseren in een ontspannen en tegelijk zinrijke atmosfeer. Behalve in de Montfortparochie is hij ook actief in parochie De Vlaspit en De Bron. Vandaar het emailadres: pastordebron@gmail.com

Pastorale Raad

Contactpersoon: Joke Roovers. ( tel. 013.4555075)

 

Deze groep, bestaande uit zeven personen o. l. v. de pastor, bespreekt de hoofdlijnen van het beleid aangaande

Catechese,

Liturgie,

Diaconie en zaken die betrekking hebben op de Gemeenschapsvorming.

 

Zij vergaderen een keer in de zes weken. ( zie actualiteitenagenda.)

Ze leveren ook kopie voor Montfort Onderweg, Wijkkrant Noord en zorgen dat het informatieboekje wordt samengesteld.

 

Leden Pastorale Raad.

               

                                                                                     

  Joke Roovers  voorzitter               Marianne Geurts              Anneke Langeler       

 

                 Denise Zeedijk                                      

 Annelies Reesink          Dimph Santegeoets       Liesbeth Eijsbroek         Francien Wouters : notulant