terug   

PAROCHIEBESTUUR.

Contactpersoon: Karel Drijvers, secretaris; tel. 013 4555423

Het Parochiebestuur is het dagelijks bestuur van de parochie.

De pastoor is voorzitter van het parochiebestuur.

Onder de taken van het Parochiebestuur vallen naast het besturen van de parochie en

de zorg voor de Administratie (Ledenadministratie, Kerkbijdrage, Kerkbalans:

 

Administratiegroep

Cateringgroep,

Interne Postdienst,

Onderhoudsgroep,

Kerkverzorging

Verjaardagsactie.

Vrijwilligers

Het Parochiebestuur bestaat uit 5 leden en vergadert ca 17 keer per jaar. ( Vergaderingen Parochiebestuur )

Er is een vacature voor vice-voorzitter.

Leden van het Parochiebestuur:

 Pastoor Lemmens                              Karel 1                                                            

Pastoor Lemmens Voorzitter    Joke Roovers Vice-voorzitter    Karel Drijvers Secretaris ( + Notulant)

 

Peter v,d H                                        

Peter v.d. Hout Penningmeester    Tini de Kock lid                     Marian Schipper lid