terug

 

Koren:

 

Het Gelegenheidskoor.

Contactpersoon Dimph Santegoets. ( tel. 013 4550510 )

Verzorgt de zang bij de uitvaart en op Allerzielen.

Ook bij bijzondere gelegenheden b.v. op Witte Donderdag, de Nationale Ziekendag en bij de vieringen van

De Zonnebloem.

In het vrijwilligerskoor zingen diverse leden enkele keren per jaar gedurende een gewone viering. Zie Roosters

Het koor repeteert ongeveer om de veertien dagen op maandagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur. Zie Roosters

zangersplaatje

 

Experikoor.

Contactpersoon Denise Zeedijk. ( tel. 013 4550803)

 

Dit koor is in 1974 geformeerd door Peter Denneman als ondersteu­ning bij het instuderen van nieuwe volkszang.

Het Experikoor verzorgt een keer per maand een thematische viering.

In het vrijwilligerskoor zingen diverse leden enkele keren per jaar gedurende een gewone viering.  Zie Roosters  Bovendien zingt men met Kerstmis en in de Goede Week.

Leden van het koor stellen zelf in twee bijeenkomsten de thematische viering samen.

Het thema van de viering wordt altijd uitgewerkt door enkele koorleden met ondersteu­ning van de voorganger.

Allereerst worden de teksten gekozen en daar wordt dan de muziek bij gezocht

Momenteel telt het koor zo'n 24 leden. Helaas is het aantal mannen ver in de minderheid, wat niet uitsluit dat er enthousiast gere­peteerd wordt en ook de gezelligheid voldoende aan bod komt.

Dirigent is Sonja v.d. Dries ( sinds 2014 ) en aan de piano zit ( al sinds 1976 als vrijwilliger) Jan Smans

De repetitie is op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur in de kerk.

 

Een foto-inpressie b.g.v. het 35-jarig bestaan op 12 en 13 september 2009.

 

Zwijssen 2                           kerk 3

Zingen bij Zwijssen                                                                                     Toasten op de volgende 35 jaar!!!

 

diner 3           act

Diner in de koffiekamer                                           Winnend act op de woorden : Van je oei, oei, oei,

 

                                                           boekje 

                                                           Viering op zondag

                                                          

                        viering1            koffie 1

                        Experikoor zingt                                                                  Koffie na de viering

 

groepsfoto 2

                                               Groepsfoto voor de kerk

 

Koor met vrijwilligers.

 

Dit is geen officieel koor, maar doordat zowel het Kinderkoor als het Jongerenkoor in 2008 door gebrek aan nieuwe leden moesten worden opgeheven werden vrijwilligers van Experikoor en Gelegenheidskoor gevraagd om enkele diensten extra op te luisteren met hun zang, om zo meer sfeer te geven aan de vieringen.

De samenstelling en het aantal zangers tijdens deze vieringen kan van keer tot keer verschillen.

Er wordt ook niet extra gerepeteerd door de leden.

Wanneer er gezongen wordt ziet u in het Schema van de vieringen.