terug

       image006

ingang                                                                       exterieur parochiesecretariaat

Over het kerkgebouw.

Je moet hem zoeken, onze kerk, enigszins verscholen als hij ligt tussen de huizen. Het is een bescheiden ruimte vergeleken bij de kerkgebouwen, die in vroeger dagen werden opgetrokken. Je kunt het jammer vinden, dat de tijd van de kathedralen voorbij is, maar het is nu eenmaal een feit. Toch heeft zo’n kleine ruimte zijn aantrekkelijkheid. Juist doordat de afmetingen beperkt zijn wordt er gewonnen aan intimiteit.

Dit laatste is trouwens van het begin af de zorg geweest bij de bouw van de kerk in Stokhasselt. Als er een kerkruimte komt dan moet dit een gebouw zijn, waarin men zich thuis voelt, dat sfeer bezit. Ja, de kerk moet een warm hart zijn in onze door flats omzoomde wijk.

 

De architect van de kerk is Th. v.d. Acker, afkomstig uit Deurne. Al eerder ontwierp hij een kerkgebouw in Landhorst.

Als aannemer trad op de Firma Gebr. v.d. Ven; die ook een groot aantal woningen in Tilburg-Noord heeft gebouwd.

De kerk werd gebouwd in 1970-1971 en ingewijd op 18 december 1971 door Mgr. J. Bluijssen.

 

Wanneer wij het gebouw nader bekijken valt het op, dat het uit drie delen bestaat.

Het voorste deel bestaat uit een kleine koffiekamer, keuken, toiletgroep, garderobe, entree en archiefruimte.

 

 DSCN7652                             

kleine koffiekamer                                                                           entreehal

 

Links en achter deze kleine koffiekamer bevinden zich het parochiesecretariaat, een grote vergaderruimte, de kamer van de pastor, enkele kleine vergaderkamers, een keukenblokje en toiletten.

 

 

secretariaat             DSCN7635

   parochiesecretariaat                                                                     grote vergaderruimte

                                                                                                                                             

  

Kamer pastor             DSCN7637

   spreekkamer                                                                                    kleine vergaderruimte

 

De eigenlijke kerkruimte heeft een schuin oplopend plafond met een grote glaswand.

Van het licht, dat door de vensters binnenvalt, heeft de kerkganger geen hinder; hij zit met zijn rug naar de glaswand toe. Bovendien zijn de vensters voorzien van een zonwering.

 

DSCN7654                   DSCN7653

 

 

DSCN7656                 DSCN7661

 

Verder valt het op, dat in de kerkruimte - meer naar achteren gelegen - een groot blok met witte wand geplaatst is.

In dit blok zijn ondergebracht: de sacristie of kleedruimte, een berging, en de C.V.-installatie.

De vloer bestaat uit roodbruine plavuizen van Belgische ma­kelij. De plavuizen lopen door tot onder de luifel van de entree, een typische vondst, die de diepte van de kerk accen­tueert.

 

Duidelijk mede bepalend voor de sfeer zijn de vitrage gor­dijnen voor de ramen. Eigenlijk is het eigenaardig, dat wij niet gewend zijn in onze kerken gordijnstof te gebruiken. Waarschijnlijk komt dit omdat de meeste kerkgebouwen een glas-in-Iood zetting kennen, wat bij aanwending van een bepaald soort venster­glas voldoende breking van het licht geeft.

 

Links en rechts van het blok voor in de kerk zijn ook gordijnen opgehangen om extra ruimte te hebben voor enkele kasten.

Enige opmerkelijke zaken zijn verder: de altaartafel, de lezenaar, de credenstafel en de daarbij behorende stoeltjes van wengéhout, de tabernakeldeur die van een kunstzinnig kruismotief werd voorzien, en de terracotta reliëfsteen in de achterwand (vanaf het podium gezien) voorstellend de vlucht naar Egypte. Deze steen is afkomstig uit de kerk van de Besterd (Tilburg). Zie voor verdere informatie onder: Kunst in de Montfortkerk.

Het parkeerterrein ligt achter het kerkgebouw. De ingang is bereikbaar vanaf de Scarlattistraat.

Ook vóór de kerk kunnen een aantal auto’s geparkeerd worden.