terug

 

Gespreksgroep voor Ouderen.

Contactpersoon: Thea van Broekhoven; tel. 013 455 0342

 

Een keer in de maand op donderdagmorgen, van 9.45 uur tot 11.30 uur, komt een groep ouderen bij elkaar voor een bezinningsbijeenkomst rond een bepaald thema, begeleid door Zuster Catharine van den Berg.

Het thema wordt hen een week van tevoren toegestuurd, zodat men zich kan voorbereiden.

Voor data zie Vergaderingen

Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er een Eucharistieviering voorgegaan door pastoor Lemmens.

 

Natuurlijk ontbreekt ook het kopje koffie niet.

Een keer per jaar trekt men er gezellig samen op uit!

 

2011:

         

 

      

 

 

**************************************************************************************************************************************************************

 

2010

     

 

         

 

    

 

 

********************************************************************************************************************************************************