terug            Kerkbijdrage   Aanmelden als parochiaan   Verhuisbericht   Tarieven

      

 

 

 

 

 

 

 

Financiλn & Formulieren:

 

Parochiecentrum Corellistraat 231

5049 EJ Tilburg.

Telefoon: 013 4550510

Bank/girorekeningnummers: NL73RABO 015 12 13 011 of NL35INGB 00014 33 050

Internet: www.montfortparochie.nl

E-mail:  montfort@parochiepeerkedonders.nl

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag 13.00 uur tot 15.00 uur.

Tijdens schoolvakanties van 13.00 uur tot 14.00 uur.

 

Kerkbijdrage

 

 

Voelt u zich betrokken bij onze parochie en wilt u meedoen aan de kerkbijdrage?

Ons rekeningnummer is:

NL73RABO 015 12 13 011

of

NL35INGB 00014 33 050 

t.n.v. Montfortparochie Stokhasselt o.v.v. Kerkbijdrage.

 

Een gemakkelijke manier om een bijdrage te leveren aan alles wat in onze parochie gebeurt, is de automatische afschrijving.

Op een machtiging vult u uw rekeningnummer in, het bedrag dat u per

            maand,

            kwartaal,

            half jaar

            jaar

wilt geven en natuurlijk uw naam, adres en handtekening.

Stuur een mailtje naar: montfort@parochiepeerkedonders.nl

of bel tijdens de openingsuren het parochiesecretariaat. 013 4550510

We sturen u dan een machtigingsformulier toe.

U geeft de machtiging (in een gesloten envelop, geadresseerd aan de penningmeester van de parochie) af bij het parochiecentrum (of stuur hem op).

Op het door u gewenste tijdstip wordt het door u bepaalde bedrag van uw rekening afgeschreven. U hebt er geen omkijken meer naar!

 

Enkele harde feiten:

Parochies krijgen geen geldelijke bijdragen van het bisdom, integendeel, zij zijn verplicht uit hun inkomsten een afdracht aan het bisdom te doen. De inkomsten moeten zij zelf verwerven.

Een deel van de inkomsten komt uit diensten, voornamelijk uit de liturgie (collecten en bijdragen aan vieringen. Voor deze diensten volgen de parochies van het dekenaat Tilburg/Goirle de richtlijnen van het bisdom.)
Voor het grootste deel zijn we echter afhankelijk van giften van onze parochianen.
Hiervan worden alle activiteiten betaald, ook de kosten van personen die voor hun diensten een bijdrage ontvangen. ( b.v. gastpriesters, organisten en dirigenten), gebouwen etc. We hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Niet voor niets moesten we enkele jaren geleden onze betaalde pastoraal werker ontslaan. Toch willen we niet schrappen in de activiteiten.
Daarom zijn we u heel dankbaar voor elke bijdrage!

************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

Parochiecentrum Corellistraat 231

5049 EJ Tilburg.

Telefoon: 013 4550510

Internet: www.montfortparochie.nl

E-mail: montfort@parochiepeerkedonders.nl

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag 13.00 uur tot 15.00 uur.

Tijdens schoolvakanties van 13.00 uur tot 14.00 uur.

 

 

Voelt u zich betrokken bij onze parochie en wilt u zich inschrijven als parochiaan?

U bent van harte welkom!

 

 

Inschrijfformulier Montfortparochie

 

TOELICHTING

Als u alleen met uw eigen naam aangeschreven wilt worden alleen die naam invullen.

Voor de vrouw gehuwde naam mιt eigen naam invullen.

Invullen met blokletters a.u.b. Bij meerkeuzemogelijkheden de juiste keuze omcirkelen.

 

1

Hoofdbewoner.

Voornamen (voluit)............................................................................................................................

 

Achternaam  ....................................................................... Roepnaam ...........................................

 

Geboortedatum................................................... Man / Vrouw

 

Weduwe/weduwnaar, achternaam overleden partner:

 

.............................................................................................................................................................

 

Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd / weduwe / weduwnaar / geregistreerd partnerschap

 

Straat en huisnummer .....................................................................................................................

 

Postcode en Plaats...........................................................................................................................

 

Telefoon.............................................................................................................................................

 

E-mailadres .......................................................................................................................................

 

2.

Voornamen (voluit)...........................................................................................................................

 

Achternaam: .....................................................................................................................................

 

Roepnaam..........................................................................................................................................

 

Geboortedatum: ......................................................................................................... Man / Vrouw

 

Burgerlijke staat: gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partnerschap

 

3

Voornamen ( voluit)..........................................................................................................................

 

Achternaam ......................................................................................................................................

 

Roepnaam .........................................................................................................................................

 

Geboortedatum …………............................................................................................ Man / Vrouw

 

Relatie tot hoofdbewoner ................................................................................................................

 

4

Voornamen(voluit).............................................................................................................................

 

Achternaam .......................................................................................................................................

 

Roepnaam .........................................................................................................................................

 

Geboortedatum …………............................................................................................ Man / Vrouw

 

Relatie tot hoofdbewoner ................................................................................................................

 

5

Voornamen ( voluit)..........................................................................................................................

 

Achternaam ......................................................................................................................................

 

Roepnaam .........................................................................................................................................

 

Geboortedatum .......................................................................................................... Man / Vrouw

 

Relatie tot hoofdbewoner ,,..............................................................................................................

 

6

Voornamen (voluit)............................................................................................................................

 

Achternaam ......................................................................................................................................

 

Roepnaam .........................................................................................................................................

 

Geboortedatum .......................................................................................... Man / Vrouw

 

Relatie tot hoofdbewoner …............................................................................................................

 

 

 

Wenst u het parochieblad Montfort Onderweg te ontvangen? ja / nee

 

 

Datum .................................... Handtekening ..................................................................................

 

 

 

***********************************************************************

 

Verhuisbericht

 

Parochiecentrum Corellistraat 231

5049 EJ Tilburg.

Telefoon: 013 4550510

Internet: www.montfortparochie.nl

E-mail: montfort@parochiepeerkedonders.nl

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag 13.00 uur tot 15.00 uur.

Tijdens schoolvakanties van 13.00 uur tot 14.00 uur.

 

Verhuisbericht

 

Naam…………………………………………………………………………………………………………..

 

E-mailadres…………………………………………………………………………………………………...

 

Oud adres:

 

Straat…………………………..………………………………………………………………………………

 

Huisnummer...………………………………………………………………………………………………..

 

Postcode………………………………………………………………………………………………………

 

Woonplaats……………………………………………………………………………………………...……

 

Telefoonnummer……………………………………………………………………………….……………

 

Nieuw adres:

 

Straat……………………………………………………………………………..……………………………

 

Huisnummer…...……………………………………………………………….……………………………

 

Postcode.……………………………………………………..………………………………………………

 

Woonplaats…………………………………………………...………………………………………………

 

Telefoonnummer………………………………………….…………………………………………………

 

 

TARIEVEN

Het dekenaat Tilburg-Goirle volgt de 'vergoedingen voor kerkelijke diensten' van het bisdom van 's-Hertogenbosch voor o.m. uitvaarten, huwelijken, jubilea en intenties.