terug

DIACONIE

Wij zijn een groep mensen, die samen op weg zijnÖ

Daarom ook onze dagelijkse zorg voor elkaar

die wij handen en voeten geven

in ons werk voor en met jongeren,

voor en met wijkgenoten,

in onze zorg voor de zieke en oude mensen.

 

Diaconie in de parochie Peerke Donders.

 

Ondanks dat we een kleiner wordende gemeenschap zijn (dat is geen nieuws) gebeurt er gelukkig nog heel veel op het gebied van de diaconie in de parochie Peerke Donders.

Diaconie houdt in: zorg voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Het heeft zeker raakvlakken met het pastoraat maar bij de diaconie ligt het zwaartepunt meer op armoede dichtbij en veraf en sociale uitsluiting.

We proberen te signaleren en hulp te bieden maar we willen ook signalen afgeven aan (lokale) overheden.

Onze hulp kan vaak alleen incidenteel zijn en wanneer er structureel hulp nodig is dan schiet regelgeving te kort.

 

De Inlooplunch. renee.vonderfuhr@parochiepeerkedonders.nl

De inlooplunch is een samenwerkingsverband tussen de Zusters van Liefde, de Fraters van Tilburg en de Parochie Peerke Donders.

De doelstelling van de inlooplunch is het bieden van mogelijkheden tot sociale contacten voor die mensen die in een sociaal isolement leven. Dat sociaal isolement kan allerlei oorzaken hebben: ouderdom, weduw(naar)schap; armoede, culturele achtergronden, psychiatrische-of verslavingsproblematiek.

Met de inlooplunch willen we graag individuen en groepen met elkaar in contact brengen.

Wekelijks bezoeken zo'n 35 personen 1 ŗ 2 keer de inlooplunch. De bezoekers en de vrijwilligers zijn betrokken op elkaar. Ook buiten de lunch om zien we dat de zorg voor elkaar doorgaat.

Er is een zeer professionele groep van 20 vrijwilligers die wekelijks dienstbaar en zorgvuldig de lunch aanbiedt.

De lunch vindt tweemaal per week plaats in de Elim-communiteit (onderdeel van de fraters van Tilburg) aan de Schiphollaan nr.30 te Tilburg.

Er wordt een eenvoudige broodmaaltijd geserveerd aangevuld met zelfgemaakte soep en vers fruit.

De maaltijd is halal zodat iedereen kan aanschuiven aan tafel. De bezoekers betalen in principe Ä 2,- per keer, maar deze bijdrage mag nooit een belemmering zijn voor het bezoeken van de inlooplunch.

Loop eens bij onze lunch binnen! U bent van harte welkom.

 

Verwijsspreekuur. : rooversjoke@gmail.com

Met enige regelmaat moeten we allemaal wel eens formulieren invullen of wordt ons door de (lokale) overheid gevraagd om gegevens te verstrekken.

Dat gaat tegenwoordig vaak digitaal. Denk maar aan de belastingaangifte of een verhuizing.

Ondanks dat zeker geprobeerd wordt om deze sites toegankelijker te maken zijn ze vaak niet erg gebruikersvriendelijk.

Wanneer je toch al wat moeite hebt met formulieren en digitaal niet zo vaardig bent dan wordt zo'n opdracht al snel een hele uitdaging.

Dit is maar een klein voorbeeld waar mensen tegenaan kunnen lopen.

Toren de Montfort heeft geconstateerd dat er veel meer mensen zijn die hulp nodig hebben met financiŽn en budgettering, met inburgeren, met het vinden van een weg in hulpverleningsland. Samen met de buurparochie Heikant Quirijnstok, waar al jaren een goede relatie mee was, hebben zij het verwijsspreekuur opgezet.

Het woord zegt het al. Ze willen mensen verwijzen, de weg wijzen, daar waar we zelf niet kunnen helpen.

Het spreekuur is ondergebracht bij het RondeTafelHuis aan het Wagnerplein.

In de loop der jaren is het initiatief uitgegroeid tot een cluster van hulpverlening.

Elke vrijdag is er van 9.00uur-12.00 uur een team van vrijwilligers dat de mensen ontvangt.

Elke veertien dagen zijn er resp. mensen van de rechtswinkel en de Stichting Leergeld aanwezig om te helpen met juridische problemen en met vragen voor de kinderen.

De Toegang met o.a. het Instituut voor Maatschappelijk Werk vormt een achterwacht.

Omdat de mensen van de brede school en de ouderkamers ook vaak geconfronteerd werden met vragen, hebben ze onze hulp gevraagd.

Daarom hebben we als dependance ook op maandagmorgen spreekuur in de school aan de Dirigentenlaan.

Wekelijks doen zo'n 25-30 mensen een beroep op ons.

Vanuit de parochie zijn er nog steeds vrijwilligers werkzaam bij het verwijsspreekuur.

 

Op initiatief van het RondTafelHuis is een actie gestart om mensen met een heel laag inkomen te helpen aan goedkope spullen voor de was en de badkamer.

Al geruime tijd wordt nu ook in de hele parochie ingezameld.

Tijdens de spreekuren kunnen we aan mensen een brief uitreiken waarmee ze een keer per week tegen een geringe vergoeding wasproducten kunnen kopen.

De geringe vergoeding wordt gevraagd om mensen hun waardigheid niet te ontnemen.

De gelden worden vervolgens weer besteed aan het kopen van extra producten.†††††

Bent u enthousiast geworden en wilt u meer informatie. (Dit kan zijn omdat u contact zou willen hebben met het verwijsspreekuur ůf dat u zich als vrijwilliger in zou willen zetten.)Stuur dan een mailtje naar: rooversjoke@gmail.com

Kerst-ingroep.

Contactpersoon: Joke Roovers ( tel. 013 4555075)

l21

Op Eerste kerstdag wordt er al sinds 1975 in de Montfortkerk een Kerst-in georganiseerd, verzorgd door deze groep.

De vele gasten worden op een gevarieerd programma getrakteerd en tot slot is er een gezamenlijke koffietafel.

 

3††† 2††

†††††††††††††††††††††††††

Werkgroep Vastenaktie.

Contactpersoon Dimph Santegoets. ( tel. 013 4550510)

 

Door de leden van deze groep wordt aandacht geschonken aan Derde Wereldproblematiek door solidariteit en materiŽle hulp.

Ook wordt er contact gezocht met mensen en organisaties van andere culturen en religies.

Projectgroep Sociale Voorzieningen.

De groep gaat vanuit onze parochie op weg met mensen die mogelijk recht hebben op:

- sociale voorzieningen,

- bijzondere bijstand,

- kwijtschelding gemeentelijke heffingen,

- subjectsubsidie.

Samen bekijken we

- waar u recht op hebt,

- welk formulier u daarvoor moet invullen,

- hoe dat ingevuld moet worden,

- met welke instantie u contact moet leggen.

Als u denkt dat wij u kunnen helpen, of als u mensen kent die hiervoor in aanmerking komen en zelf de weg niet weten, neem dan contact met ons op. Dat kan iedere middag via het parochie≠secretariaat.

Het spreekt vanzelf dat bij alle aanvragen de privacy voorop staat.

In de hal van de kerk vindt u ons aanbod op een gele folder waarin u alle informatie vindt.

U vindt ze ook in de IJpelaer, bibliotheek en bij de huisartsen. Neem er een mee voor uzelf of voor iemand die u kent.

 

Zieken- en ouderenbezoekgroep.

Contactpersoon Dimph Santegoets. ( tel. 013 4550510 )

Zieken in de locale zieken- en verpleeghuizen worden bezocht wanneer men dat op prijs stelt.

Ook ouderen indien ze dat wensen. Opgeven kan ook via Parochiesecretariaat. ( tel. 013 4550510 )