terug

 

CATECHESE.

Onder catechese verstaan we het leren en verdiepen van het geloof.

 

Sacramentencatechese:

Doopsel; Eerste Communie; Vormsel; Huwelijk.

Doopselvoorbereidingsgroep;

Contactpersoon: Joke Roovers ( 013 4555075)

 

http://www.rorate.com/doopcatechese/layout/raamscherp.gifDe voorbereiding gebeurt samen met de parochies De Vlaspit en De Bron.

De betreffende ouders komen bij elkaar voor een doopgesprek o.l.v. Joke Roovers en HenriŽtte Kolsteren.

Elke maand is er op zondagmiddag gelegenheid voor een doopselviering in de Montfortkerk. Wiel Logister SMM dient dit sacrament toe. ( Zie voor de exacte datum bij de weekendvieringen.)

Voor informatie over geplande data, tijdstip, voorbereiding en aanmelding kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

(013-)4550510)

Elke dopeling krijgt een doopschelpje, dat eerst een jaar lang achter in de kerk op een bord wordt gehangen en na de peuter- en kleuterviering van 24 december aan de doopouders wordt gegeven. Mochten de ouders niet komen, dan worden de doopschelpjes nog enkele maanden op het parochiesecretariaat bewaard.

 

2012

 

12 februari

Lizz Bloebaum

22 april

Jelle Verhoeven

22 april

Max Verbraak

01 juli

Joery Foppele

15 juli

Brent Coolen

07 oktober

Suze Noordemeer

11 november

Keano Rijpert

11 november

DaniŽl Dielemans

11 december

Lizz Bloebaum

2013

 

17 februari

Cas Severijns

17 februari

Yessin Horvers

17 februari

Milana van der Meijs

17 maart

Tishantley Angel

17 maart

GabriŽl v. Broekhoven

17 maart

Jayson Bertens

21 juli

Jeviano Mercera

21 juli

Javi Brickner

08 september

Jaylano Dirk

17 november

Mylan Kameijer

2014

16 februari

Alicia Pieter

20 april

Rudnylson Coffie

 

27 juli

Bjorn van Son

 

 

2015

 

15 februari

Nova Lemmens

 

 

19 april

Kyani van der Meijs

 

 

 

 

 

 

Eerste Communievoorbereidingsgroep

Contactpersoon: Marian Schipper.( tel. 013 4559013)

Men organiseert de voorbereiding op de Eerste Communie; houdt een informatieavond; kinder- / ouderbijeenkomsten en stelt de eerstecommunieviering samen.

De kinderen die in aanmerking komen worden via een brief uitgenodigd.

Ouders kunnen hun kind ook aanmelden via het parochiesecretariaat. (013 4550510)

In 2014 is de Eerste Communie op 25 mei.

 

Fotoís 2013

†† Naamloos 2†††††

 

Naamloos 4Naamloos 5††Naamloos 8††Naamloos 9

 

Naamloos 10Naamloos 7

 

Fotoís 2012

Presentatiedienst

 

††††

Eerste communie

†††††

 

†††††† ††††††

†††††††††††††††††

††

 

 

 

 

 

Voorbereidingsgroep Vormsel.

Contactpersoon: Joke Roovers. ( tel. 013.4555075)

 

Als voorbereiding op het Vormsel worden er bijeenkomsten gehouden voor vormelingen en ouders.

Ook stelt men de vormselviering samen.

De kinderen die in aanmerking komen worden via een brief uitgenodigd.

Ouders kunnen hun kind ook aanmelden via het parochiesecretariaat. (013 4550510)

 

2012 Met Deken Miltenburg

 

††††† ††††††

 

 

††††† †††††††††

 

††

Met bisschop Hurkmans in 2008†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Met deken Brouwers in 2007

 

Begeleiding Huwelijksgesprekken.

Voorafgaand aan het huwelijk worden er gespreksavonden gehouden rond relatie, huwelijk en geloof.

 

 

Volwassencatechese.

Voor de Volwassencatechese verwijzen we u graag naar onze website www.parochiepeerkedonders.nl

of

naar het aanbod van:

Daarin zijn opgenomen de activiteiten rond verdieping en bezinning.

Het is de moeite waard de website van dit interreligieus ontmoetingscentrum eens te bezoeken.

U vindt die op www.ronddetafelhuis.nl

 

Gespreksgroep voor Ouderen.

Contactpersoon: Thea van Broekhoven; tel. 013 455 0342

 

Een keer in de maand, op donderdagmorgen van 9.45 uur tot 11.30 uur, komt een groep ouderen bij elkaar voor een bezinningsbijeenkomst rond een bepaald thema, begeleid door Catharine van den Berg,

Het thema wordt hen een week van tevoren toegestuurd, zodat men zich kan voorbereiden.

Voor data zie Vergaderingen

Natuurlijk ontbreekt ook het kopje koffie niet. Een keer per jaar trekt men er gezellig samen op uit!

 

2010

†††††† ††

 

††††††††††††††

 

 

 

 

 

††