terug

 

Kunst in de Montfortkerk

Buiten de kerk

 

Klokkentoren en luidklok.

 

Onze toren

Hebt U ooit van Uw leven wel eens bij een kerk een blauwe klokkentoren zien staan?

Hebt U ooit van Uw leven ergens op de wereld een stalen klokkentoren gezien?

Het antwoord zal wel "nee" luiden:

Meer dan duizend jaar worden er nu al klokkentorens bij kerken gebouwd of er tegenaan gezet.

Meestal zijn ze van steen en er zijn veel vormen van bekend:

Soms wordt er bij een kerk een klokkenstoel gebouwd, meestal van hout en open:

Maar een toren zoals wij die bij onze Montfortkerk hebben staan is waarschijnlijk uniek in de wereld:

Zoals hij daar staat is hij bepaald een sieraad voor het pleintje waaraan de kerk staat.

De betekenis is ook duidelijk: de kruisvorm is van alle kanten goed te zien, ook al vanwege de hoogte van 8,90 meter,

In de toren zit ook een luidklok; deze "uitnodiging" van onze parochie weegt 180 kilogram.

Als de klok geluid wordt komt er flink wat geluid uit zoals U zelf kunt horen als U er vlak bij staat.

De omwonenden zijn er dan ook niet altijd even gelukkig mee,

maar de afspraak dat de klok niet te lang achtereen geluid wordt houdt de overlast wel binnen de perken:

En weet U de tekst die er op staat?

"Alles voor allen, een Rijk van vrede” en dat is ook al iets om over na te denken en zeker na te streven.'

En zó is onze toren toch ook nog een beetje een "wijzer naar boven" zoals een kerktoren hoort te zijn.

En waarom zou een blauwe stalen kerktoren dat niet even goed doen als een andere?

 

Gegoten in Aarle Rixel door Petit en Fritsen

Toren ontworpen door Jos Kalis.

Henk Reesink z.g. coördineerde de hele bouw.

Het kunstwerk, waarin de klok hangt werd bekostigd via de beeldende Kunstenaars Regeling.

Tot stand gekomen in 1986 b.g.v. het 15-jarig bestaan.

 

WELKOM,

(uit de feestelijke viering op 14 december 1986)

 

Allen die op het klokgelui af komen,

Allen die zich laten roepen,

Allen die zich van ver hebben laten halen.

 

Het zou toeval kunnen zijn dat we vandaag vieren

rondom het thema: “Handen om te delen”.

Ik noem het dan een door Gód gegeven toeval.

Het is immers dank zij veIer handen,

dat we vandaag de klok in gebruik nemen.

 

Daarom welkom, Ton en Henk.

Met jullie oren en ogen begon het feest.

Welkom Jan, Piet, Frie. Peter, Rinus, Frans, Piet en Frits.

De afgelopen dagen werkten jullie het eelt op je handen.

Welkom alle mensen, jongeren en ouderen,

actief voor sjoemel- en praotmért,

jaarlijks actief met oliebollen bakken.

 

  

 

Reliëfmuur

Aan het kerkplein van Corellistraat 231 staat in het groen voor het parochie­centrum de zogenaamde "Reliëfmuur" uit 1967 van de Tilburgse beeldhouwer Hans Claesen (1925).

De vier beton­nen elementen stonden eerst voor de r.k. lagere Montfortschool aan de Scarlattistraat 76.

Hoewel bekend was dat dit schoolgebouw een beperkte levensduur had, gold ook hiervoor de 1 %-regeling voor kunst bij openbare gebouwen.

Dat Claesens’ schepping zijn huidige plaats kreeg, past bij zijn werk: hij was ook actief in de vroegere Pastoor van Arskerk aan de Beneluxlaan, nog bekend als "de citroenpers". Bij de verhuizing van het beeld gaf de Stichting r.k. scholen TIlburg-Noord haar eigendom aan het parochiebestuur, dat het ongevraagde geschenk moest accepteren...

 

Claesen studeerde aan de Jan van Eyckacademie te Maastricht en voerde ook werken uit die we terugvinden in of bij het stadhuis en de HTS in onze stad.

Met beeldend kunstenaars als Kees en Frans Mandos, Nico Molenkamp, Luc van Hoek en Jos Zeegers, vormde hij de zogenaamde "Eerste Tilburgse School". .

 

Claesen rangschikte vier zelfstandige onderdelen tot een muurtje. Ofschoon het oppervlak van de muurdelen over het algemeen een glooiend verloop heeft, zijn de holle, gewelfde uitsparin­gen met haarscherpe randjes afge­scheiden van de totale massa. De smalle spleten tussen de volumes spe­len een opvallende rol: ze hebben als 'negatieven' van de betonmassa's typi­sche vormen van beeldhouwkundig 'snijwerk'. Tussen deze lichtkanalen kan men het wisselende kleurenspel zien van het achterliggende groen tij­dens de verschillende jaargetijden

( Joost de Kort, Wijkkrant Noord, september 2004.)