terug

KUNST IN DE MONTFORTKERK.

 

Beeld van Montfort.

 

   

 

Dit prachtige beeld voor in de kerk is er via een groots opgezette actie, - Binnenste Buiten, -

b.g.v. het 25 jarig bestaan van de Montfortparochie gekomen.

Dat feest werd gevierd met als motto: Binnenste/Buiten

Het beeld is ontworpen en vervaardigd door Peter Verbraak,

kunstenaar-parochiaan (en eigenaar van galerie Pjotr in de Goirkestraat).

 

Hij lichtte e.e.a. als volg toe:

'Bij het bepalen van de vorm waren de volgende overwegingen van belang:

De balken zijn het kruispunt, waarbij je steeds een richting moet bepalen.

De Christusfiguur is een mede-richtinggever.

Hij is als het ware je reflectie, je spiegel.

Gaandeweg krijg je zicht op jezelf en de Christus.

Vandaar dat op het kruis geen realistische weergave van de Christus staat.

Hij moet steeds vorm en gestalte krijgen in ieder mens.

Om meer zicht op Hem te krijgen, laat je je inspireren door volgelingen van Christus;

zij die zijn vorm, gestalte, in beeld en praktijk brachten

Een van hen is Montfort.

Vandaar dat deze persoon op de voorgrond staat.

Hij staat daar niet als een statisch figuur, maar als iemand die in beweging is

om zo zijn vorm en gestalte zichtbaar te maken in woord en daad.

 

Lied over het beeld van Montfort

( melodie Licht dat ons aanstoot.)

 

Beeld van Montfort, elkaar gegeven/

teken van hoop hier in de kerk,

wijst ons de weg om in dit leven

vruchtbaar te zijn in woord en werk,

Opdat wij altijd met z'n allen

de juiste richting blijven gaan.

Dan hoeft geen mens ons te ontvallen

of aan de kant te blijven staan.

 

Beeld van Montfort als blijvend teken

van Jezus' weg in woord en daad.

Help ons, wanneer wij blijven steken

of als de moed ons ooit verlaat.

Opdat ook wij hier in dit leven

de juiste richting blijven gaan.

Dan kun je van jezelf veel geven

en naast een ander blijven staan.

 

Beeld van Montfort, blijf als een baken

van ons geloof in deze tijd.

Dat wij steeds met z'n allen waken

over Gods werk, ons toegewijd.

Help als een baken ons gegeven

de goede weg te blijven gaan,

'alles voor allen' na te streven,

'n plaats van vrede in Gods naam.